Ngành Tài chính đã chuẩn bị trước cho mọi hoàn cảnh, chi ngân sách trước mùa dịch Covid

0
161
nganh-tai-chinh-viet-nam

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc sẵn sàng các điều kiện cần thiết đáp ứng mọi khả năng có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Để kịp thời tổ chức và khẩn trương thực hiện những biện pháp nhằm phòng, chống và đối phó, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tình hình đất nước đặc biệt về công tác tài chính ngân sách nhà nước, năng lực và động lực tăng trưởng của nền kinh tế, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội, sức khỏe đời sống nhân dân, tại Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 13/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc trong toàn ngành Tài chính tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid -19.

tang-khau-trang-y-te

Trong đó, toàn ngành Tài chính tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị toàn Ngành không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch đang bùng phát, lan rộng trên thế giới như hiện nay; tiếp tục triển khai các biện pháp thích hợp để đối phó với mọi khả năng có thể xảy ra, không để chúng ta vào thế lơ là, mất cảnh giác. Đảm bảo khẩn trương công tác phối hợp trong việc bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí, trang thiết bị… liên quan đến phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật.

Theo tapchitaichinh.vn

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây